O nama
Tvrtka Molvik sa sjedištem u Molvicama kraj Samobora, obiteljska je tvrtka koja je u razdoblju od četrdeset godina postojanja razvila dvije osnovne djelatnosti: proizvodnju ambalaže i proizvodnju plinske opreme.
 
Proizvodi - Plinska oprema

Regulator tlaka plina "Molvicio AC-15" prvi je hrvatski regulator proizveden isključivo za kućne instalacije, tj. za ugradnju u mjerno-regulacione jedinice G-4 i G-6.

Regulator tlaka plina "Molvicio AC-15" je sigurnosno-dvostupanjski regulator kod kojeg se visoki tlak od 1-5 bara smanjuje na 0,25 bara. Pomoću glavne membrane tlak se reducira u željeni izlazni tlak od 22 mbara. Regulator posjeduje i tzv. "sigurnosne sklopove (blokade)", koji štite od nastanka previsokog tlaka u mreži ili pak preniskog tj.nestanka plina. U slučaju nastanka previsokog tlaka u mreži regulator će u sistemu izvršiti zatvaranje dovoda plina kao i u slučaju ako plina nestane, čime će onemogućiti ulaz plina u kućanstvo.

Postoje dvije vrste regulatora Molvicio AC-15 i to: Regulator sa ručnom /20-AC-15-1/ te sa automatskom deblokadom /20-AC-15-A/

Regulator se izrađuje od al-silumina, nehrđajućeg čelika i mesinga certificiranih i provjerenih domaćih i inozemnih dobavljača, te je zaštićen od korozije sa vanjske i unutrašnje strane.

Uređaj pruža mogućnost ekonomične i točne regulacije. Njegova sigurnost i sukladnost sa važećim propisima ("Zakon o normizaciji, NN RH br. 55/96", HRN M.E3.379, HR EN 334) potvrđeni su od strane "Zavoda za ispitivanje kvalitete robe" d.d., Zagreb. Regulator ima višegodišnju garanciju, osigurane rezervne dijelove i servis.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE "REGULATORA MOLVICIO AC-15"

 • KUČIŠTE..........................................................AL-SILUMIN BRIZGANI
 • OSTALI DIJELOVI......................................... MESING, NERĐAJUĆI ČELIK
 • BRTVE..............................................................PERBUNAN
 • MEMBRANE....................................................PERBUNAN
 • PLASTIKA........................................................HOSTAFORM
 • ULAZNI PRIKLJUČAK...................................3/4"
 • IZLAZNI PRIKLJUČAK..................................1 1/4"
 • TEŽINA.............................................................1,20 KG
 • ULAZNI TLAK.................................................min. 1 bar-max. 5 bara
 • TVORNIČKI PODEŠENI IZLAZNI TLAK....22 mbara
 • PROTOK..........................................................15 m3/h
 • RADNA TEMPERATURA.............................-20 DO +50oC
 • REGULACIJSKA GRUPA.............................RG 10
 • MEDIJ..............................................................ZEMNI PLIN