Početkom 2016. godine puštena u rad još jedna linija za proizvodnju aluminijskih tuba za potrebe farmaceutske, prehrambene, kozmetičke i kemijske industrije