Iz Novog Beograda preselili smo se u Resavsku ulicu 76, zbog čega je promijenjen i broj telefona i telefaksa u +381 11 265 8589.