Od 19. stoljeća do danas tuba je prešla dalek put, ali je ostala praktična, lagana, higijenska i jednostavna forma pakiranja koja garantira dobru zaštitu i sigurnost proizvoda.

  • Na ideju o ovom briljantnom pakiranju prvi je došao slikar John Rand koji je pokušao zaštititi svoje uljene boje od sasušivanja, te je izmislio tubu od olova, a za taj je patent u SAD-u bio i nagrađen 1841 g.
  • Prvu tubu za zubnu pastu proizveo je još 1896.g dr. Washington Wentworth Sheffield.
  • Prije više od sto godina jedno novo tehnološko postignuće označilo je temelj budućoj industrijskoj proizvodnji tuba čime je započelo sasvim novo razdoblje u ovoj sferi. Bilo je to 1913.g kada je tada dvadesetosmogodišnji Alfons Mall iz Badena u Njemačkoj razvio i konstruirao niz mašina za masovnu proizvodnju metalnih tuba.

Od olovne tube do danas bilo je još puno inovacija i transformacija. Nakon olovnih tuba i tuba od lima, tridesetih godina prošlog stoljeća počele su se masovno raditi i tube od aluminija, pa plastične tube, nakon toga od 1970.g i višeslojne laminatne tube, tako da danas već imamo brojne varijacije i inovacije materijala i vrsta (npr. tube od papira ili sirutke).