Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti obrta Molvik kroz ulaganje u novu tehnologiju brizganja plastike

Kratki opis projekta: Dana 31.10.2017. obrt Molvik, vl. Ivan Ivšac potpisao je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti obrta Molvik kroz ulaganje u novu tehnologiju brizganja plastike“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0544. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje kroz proizvodnju novih vrsta proizvoda uz provođenje marketinških aktivnosti te administrativnih aktivnosti projekta.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća i povećanje zaposlenosti kroz uvođenje nove tehnologije proizvodnje ambalaže u proizvodnju, edukaciju zaposlenika za korištenje novog stroja, zapošljavanje 2 nova djelatnika i provedbu marketinških i administrativnih aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta:

  • Proizvodnja novih proizvoda (ukrasni zatvarači, zatvarači sa sigurnosnim prstenom za tube, zatvarači za laminatne tube s preklopom)
  • Ubrzanje proizvodnog procesa
  • Proširenje kapaciteta proizvodnje i povećanje učinkovitosti proizvodnje
  • Porast prihoda od prodaje i nova zapošljavanja
  • Rast ponude i kvalitetnija dostupnost klijentima

Ukupna vrijednost projekta: 610.129,56 HRK

EU sufinanciranje projekta:  300.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. rujna 2017. – 15. siječnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Suzana Ivšac Munjas, suzana.ivsac-munjas@molvik.hr , tel.:+ 385 1  3382 427

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost obrta Molvik, vl. Ivan Ivšac