Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Optimiziranje poslovnih procesa u proizvodnji laminatnih i aluminijskih tuba

Kratki opis projekta: Dana 21.11.2019. poduzeće MOLVIK d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Optimiziranje poslovnih procesa u proizvodnji laminatnih i aluminijskih tuba“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0284. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom ovog projekta će se ispuniti razvojni ciljevi poduzeća: rast produktivnosti i konkurentnosti, rast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza, povećanje broja zaposlenih te poboljšanje produktivnosti rada.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su povećanje konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje i izvoza, otvaranje 1 novog radnog mjesta, povezivanje i integriranje poslovnih funkcija nabavom ERP sustava, rast efikasnosti i profitabilnosti poslovanja zahvaljujući  ERP sustavu koji primjenjuje i koristi dokazano dobre prakse za odlučivanje i koordinaciju prodaje, marketinga, operativnih aktivnosti, logistike, plaćanja, financija, razvoja proizvoda i ljudskih resursa, mogućnost efektivnog planiranja svih resursa zahvaljujući metodologiji uključenoj u ERP, praćenje evidencije djelatnika kroz sustav, izlazne informacije iz ERP sustava integriraju se s financijskim izvješćima, planiranje dnevne proizvodnje i distribucije, planiranje potreba za radnom snagom unutar sustava.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje
  • Porast prihoda od izvoza
  • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
  • Unapređenje 10 poslovnih procesa kroz uvođenje IKT poslovnog rješenja

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.130.636,57 kn

EU sufinanciranje projekta:  606.777,18 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. listopada 2019. do 15. travnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Suzana Ivšac Munjas, mail: suzana.ivsac-munjas@molvik.hr  , tel: +385 1 3382 427

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća MOLVIK d.o.o.