U sklopu kontinuiranog razvoja kalupa za nove oblike i tipove plastičnih čepova za tube razvijen je novi čep za zatvorene aluminijske tube promjera 25 mm. U izradi su projekti za još nekoliko tipova zatvarača kojima će se popuniti asortiman.