Početkom 2015. godine realizirana je veća investicija na liniji za proizvodnju aluminijskih tuba čime je unaprijeđena kvaliteta i povećane mogućnosti tiska na aluminijskim tubama