Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Nastup na sajmovima u svrhu povećanja izvoza vlastitih proizvoda

Kratki opis projekta: Dana 17.06.2019. poduzeće Molvik d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Nastup na sajmovima u svrhu povećanja izvoza vlastitih proizvoda“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.16.0033. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba projekta će omogućiti povećanje konkurentnosti, širenje poslovanja na tržišta Njemačke i Italije, rast prihoda od prodaje i rast prihoda od izvoza.

Ciljevi projekta:

Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje konkurentnosti poduzeća, širenje poslovanja na tržišta Njemačke i Italije, rast proizvodnog obujma, rast znanja, vještina i sposobnosti ljudskih potencijala temeljem sudjelovanja na sajmovima, povećanje tržišnog udjela na ciljanim tržištima.

Očekivani rezultati projekta:

 

  • rast prihoda od prodaje za 21 % do 2022.g.
  • rast prihoda od izvoza za 38% do 2022.g.
  • širenje poslovanja na ciljana tržišta
  • ostvarenje razvojnih mogućnosti poduzeća
  • povećanje prodajnog obujma
  • rast i razvoj poslovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta: 735.763,24 kn

EU sufinanciranje projekta: 507.637,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2019. do 01.12.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Suzana Ivšac Munjas, mail: suzana.ivsac-munjas@molvik.hr, tel: +385 1 3382 427

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-ii/   

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Molvik d.o.o.