Riječ je o al-laminatnim tubama i pb-laminatnim tubama koje, za razliku od uobičajenih tuba, unutar grla tube imaju plastični umetak. Funkcija umetka jest da kroz ugrađene rupice propušta boju tako da je osnovna boja zubne paste prošarana prugama u drugoj boji.