Adresa:
MOLVIK, Molvice, Molvička c. 41,
10430 Samobor

Tel/fax: + 385 1 33 82 488, 33 82 427, 33 82 762

E-mail: molvik@molvik.hr

Prodaja/nabava:

Tanja Paulus: e-mail: tanja.paulus@molvik.hr
Sandra Issa-Majdak: e-mail: sandra.issa-majdak@molvik.hr

Proizvodnja:
Siniša Trstenjak; e-mail: sinisa.trstenjak@molvik.hr
Slobodan Smok; e-mail: slobodan.smok@molvik.hr

Računovodstvo i financije:
Nataša Rusan Novačić; e-mail: natasa.rusan-novacic@molvik.hr
Mirjana Belić: e-mail: mirjana.belic@molvik.hr
 
Uprava:
Ivan Ivšac, direktor
Suzana Ivšac Munjas; e-mail: suzana.ivsac-munjas@molvik.hr
Ivo Ivšac; e-mail: ivan.ivsac@molvik.hr


Predstavništvo Srbija:
"MOLVIK-BEOGRAD"
Resavska ul. 76/IV, 11 000 Beograd, Direktor predstavništva: Aca Đorđević

e-mail: molvik@molvik.co.rs

Tel/fax: +381 11 265 8589

Mob: +381 60 739 93 83