Adresa:
MOLVIK, Molvice, Molvička c. 41,
10430 Samobor

Tel/fax: + 385 1 33 82 488, 33 82 427, 33 82 762

E-mail: molvik@molvik.hr

Predstavnik za Srbiju, Republiku Sjeverna Makedonija i BiH:
g. Aca Đorđević

Mob: +381 60 739 93 83

E-mail: aca.djordjevic@molvik.hr