Adresa:
MOLVIK, Molvice, Molvička c. 41,
10430 Samobor

Tel/fax: + 385 1 33 82 488, 33 82 427, 33 82 762

E-mail: molvik@molvik.hr

Predstavništvo Srbija:
"MOLVIK-BEOGRAD"
Resavska ul. 76/IV, 11 000 Beograd

e-mail: molvik@molvik.co.rs

Tel/fax: +381 11 265 8589

Mob: +381 60 739 93 83