U rujnu 2010. u Molviku je recertifikacijskim auditom sustava kvalitete dosadašnji ISO certifikat 9001:2000 zamijenjen novim certifikatom ISO 9001:2008. Certifikat je izdan od međunarodne certifikacijske kuće SGS.